Give Stålspær - Stålkonstruktioner 

Stålkonstruktioner, Steel structures, Stahlkonstruktionen

Social ansvarlighed har været en vigtig del af Give Stålspærs profil – længe før der overhovedet var noget der hed CSR (Corporate social responsibility). Ansvarlighed er nemlig en vigtig hjørnesten i vores DNA og det giver sig naturligt udtryk i vores holdninger, handlinger og daglige arbejde på fabrikken. For os handler det om fokus, valg og fravalg - og i sidste ende at få sat vores vision, mission, værdier og strategi i spil i forhold til vores samfundsmæssige ansvarlighed. Vores mål er således at få kvalitet, miljø, effektivitet, arbejdsmiljø og socialt ansvar til at gå op i en højere enhed.

Vi mener industrien bør ansætte flere lærlinge

Vi mener, at industrien bør tage socialt ansvar og ansætte flere lærlinge! Mange industrivirksomheder forventer, at lærlinge skal performe fra dag et og indgå som en del af virksomhedens produktion. At tage elever ind kræver kapacitet, og det afholder mange virksomheder fra at skabe nye elevpladser. Vi mener, der er alt for mange unge mennesker, som bliver tabt på gulvet, fordi der ikke er praktik- og elevpladser til dem i erhvervslivet. Give Stålspær A/S ønsker derfor at sætte fokus på problemet. En læreplads er jo meget mere end det faglige. Det er også at lære at møde om morgenen, komme ud af sofaen, indgå i et fællesskab og stå til ansvar for sine opgaver. Med 15 lærepladser og sine godt 200 medarbejdere har Give Stålspær flere lærlinge end det er normalt for lignende industrivirksomheder. Læs vores opråb til industrien i pressemeddelelsen om lærlinge og social ansvar her.

Alle har ret til et sikkert arbejdsmiljø

Stål er i sig selv er et bæredygtigt produkt med lang levetid, som også rummer gode muligheder for genanvendelse. Give Stålspærs arbejdsmiljø varetages af vores interne afdeling for miljø og sikkerhed, hvor dedikerede medarbejdere arbejder fokuseret på løbende forbedringer. Gennem intern rådgivning, udførelse og opfølgning, sikrer vi således et godt og sikkert arbejdsmiljø til gavn for alle medarbejdere.

Genbrug er en selvfølge!

Hvad der kan genbruges- skal genbruges! Vi sender derfor naturligvis vores skrot til omsmeltning og minimerer kemikalier i produktionen til det absolut mest nødvendige. Vi har desuden på fabrikken fokus på minimering af energiforbrug og CO2 udledning og praktiserer besparelserne gennem automatisk lys, brug af elsparepærer, ventilation og miljømærkede produkter i rengøringen.

Vi sparer på papiret gennem digitaliserede arbejdsprocesser

Vi har i 2016 sat fokus på at digitalisere vores arbejdsprocesser, så vi bliver så hurtige, nøjagtige og effektive som mulige. Dette har nedsat vores forbrug af papir og print betragteligt og medført en række interne tiltag i organisationen, herunder elektronisk fakturering og digitalisering af arbejdsgange, der tidligere blev dokumenteret på papir. At begrænse papirforbrug skåner ikke blot miljøet. Det gør os også hurtigere, mere effektive og er en del af vores ”Best-in-Class-strategi”.

Læs mere om digital fakturering her